Hudobný kresťanský tábor

Ponúkame mladým ľuďom týždeň v prírode s hudbou, zábavou a Ježišom Kristom v spoločenstve ľudí, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty.

Neďaleko Košic v rekreačno-športovom stredisku Jahodná chceme cez profesionálny prístup pedagógov a animátorov stráviť čas, ktorý vyplníme nácvikom gospelových, popových, rockových i vážnych melódií.

Bohatý sprievodný program hudobný i duchovný so zaujímavými hosťami.

Nebudú chýbať rôzne voľnočasové aktivity, hry, šport.

Workshopy zamerané na spoznávanie neznámych hudobných nástrojov, improvizáciu, rozvíjanie talentu.