Veľa hudby a zábavy

Náš Nebeský Otec dal človekovi hudbu, aby Ho oslavoval. Hudba je jazykom, ktorý spája svet. Aj my chceme cez hudbu, ktorá sa stala súčasťou našich životov mladým ľuďom ukázať, že spojiť svoj život s hudbou je nádherné, dobré a zmysluplné. Hudba nás napĺňa. A cez srdce plné hudby chceme oslavovať nášho Nebeského Otca. Zaži s nami čas pri dobrej hudbe, ktorej súčasťou budeš aj ty. A to je ta najväčšia zábava!

Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA (Ž 150, 3-5)