PETER PAĽOVČÍK

Gréckokatolícky kňaz narodený v Michalovciach, študoval GPH Michalovce, GBF PU Prešov, PIO Rím. Ženatý, 4 deti.

Od malička každé leto v nejakom tábore, v mladosti ako animátor každé leto v nejakom tábore, ako kňaz každé leto v nejakom tábore.

A zdalo sa mu, že v každom z tých táborov bolo alebo málo hudby alebo boli bez Boha. Tak to chcel spojiť.